Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 5

Ричард Грант
Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 5

Прості часи

Отже, продовжуємо наш експрес курс вивчання розмовної англійської мови. Спочатку дамо визначення кожного з простих часів, розглянемо, як утворюються різні їх форми, а потім будемо практикуватися в їх застосуванні.

Простий теперішній час

Простий теперішній час описує дію в широкому розумінні слова. Використовуючи цей час, люди розповідають про свої звички та про інші регулярні дії та речі, які завжди правдиві. Цей час означає дію, яка відбувається зазвичай, регулярно. З цим часом часто використовуються прислівники невизначеного часу та спеціальні словосполучення: usually, sometimes, seldom, always, every day, every morning, on Sundays, twice a week.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

We live in a huge industrial city. – Ми живемо в величезному промисловому місті.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово do або does з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Joanne does not spend much time on the Internet. – Джоан не проводить багато часу в інтернеті.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово do або does + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Do you get together with your relatives? – Ви зустрічаєтеся зі своїми родичами?

Якщо підмет виражений займенником he, she, it або іменником в однині, то в стверджувальній формі до основного дієслова додається закінчення -s, або -es.

Допоміжне дієслово do використовується з підметом, вираженим іменником у множині, або займенниками I, you, we, they.

Допоміжне дієслово does використовується з підметом, вираженим іменником в однині, або займенниками he, she, it.

Допоміжні дієслова українською мовою не перекладаються.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення don't/doesn't замість do not/does not.

Особливе місце в англійській мові займає дієслово to be. Це дієслово змінюється за особами та числами. Розглянемо простий теперішній час.

З займенником I використовується am.

З займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується is.

З займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині, використовується are.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I am at work. – Я на роботі.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He is not an engineer. – Він не інженер.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Are you curious? – Ти цікавий?

В розмовній мові, в стверджувальнiй формі часто використовуються скорочення I'm, he’s, she’s, it's, you’re, we’re, they’re замість I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I'm not, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't, they aren't замість I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not.

Також слід звернути увагу на дієслово to have.

В стверджувальнiй формі простого теперішнього часу з займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується has.

I have a dog. – В мене є собака.

She has a dog. – В неї є собака.

Простий минулий час

Простий минулий час описує дію, яка відбувалася або відбулася в минулому в певний час. Також його використовують, коли запитують про час дії. З цим часом часто використовуються такі обставини часу: yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last time, two days ago, two years ago, in 1993.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово із закінченням -ed, або друга форма неправильного дієслова + другорядні члени речення

They returned home late at night. – Вони повернулися додому пізно вночі.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово did з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

He did not go to the cinema yesterday. – Вiн вчора не ходив у кіно.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово did + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you eat lots of shrimps at the party? – Ти їв багато креветок на вечірці?

Допоміжне дієслово did на українську мову не перекладається.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовується скорочення didn't замість did not.

В простому минулому часі дієслово to be з займенниками I, he, she, it і з відповідними їм іменниками в однинi, переходить в was, а з займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині переходить в were.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I was at drugstore. – Я була в аптеці.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He was not at school yesterday. – Він не був у школі вчора.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Were your parents happy in their youth? – Твої батьки були щасливі в молодості?

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення wasn't, weren't замість was not, were not.

Простий майбутній час

Простий майбутній час описує дію, яка відбудеться після теперішнього часу, в найближчому чи віддаленому майбутньому. З цим часом часто використовуються наступні обставини часу tomorrow, the day after tomorrow, tonight, next day, next week, next month, next year, in five days, in five hours.

Структура стверджувального речення:

підмет + допоміжне дієслово will + основне дієслово + другорядні члени речення

I will go to Madrid tomorrow. – Я завтра поїду в Мадрид.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово will з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

I will not be at home tomorrow. – Завтра мене не буде вдома.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово will + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Will you call Jenny tomorrow evening? – Ти подзвониш Дженні завтра ввечері?

Допоміжне дієслово will українською мовою не перекладається.

В розмовній мові, в стверджувальних реченнях в майбутньому часі часто використовуються скорочення I'll, he'll, she'll, it'll, you'll, we 'll, they'll замість I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I won't, he won't, she won't, it won't, you won't , we won't, they won't замість I will not, he will not, she will not, it will not, you will not, we will not, they will not.

Простий майбутній час в минулому

Простий майбутній час в минулому використовується для опису події в майбутньому, з позицій минулого.

Структура стверджувального речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

I wondered if he would come next day. – Я поцiкавився, чи прийде він наступного дня.

Структура заперечного речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Jane said she would not meet with him. – Джейн сказала, що не буде зустрічатися з ним.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you think he would go to New York? – Ти думав він поїде в Нью-Йорк?

При використаннi простого майбутнього часу в минулому, в реченнях можуть відбуватися деякі зміни. А саме:

this – that, these – those, here – there, today – that day, tomorrow – next day, next year – following year.

Ми розглянули всі часи, що входять до групи невизначених. Перед переходом до практики я рекомендую Вам ще раз пропрацювати теоретичну частину.

Починаємо практичні заняття.

Частина 41

801. Це станеться взимку. – It'll + happen + in winter.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

In winter, in spring, in summer, in autumn – використовуються без артикля.

Повторимо ще раз.

It'll happen in winter.

802. Це була не найкраща відповідь. – It + wasn't + the best answer.

Це заперечне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

Підмет + was not = wasn't або were not = weren't + …

 

The best – прикметники в найвищому ступінi використовуються з означеним артиклем.

Повторимо ще раз.

It wasn't the best answer.

803. Робітники вибачаться за це. – The workers + will + apologise for + it.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

The workers – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Apologize for – це стійкий вислiв дієслова з прийменником. Перекладається як вибачатися за щось.

Повторимо ще раз.

The workers will apologise for it.

804. Я видалив цей коментар. – I + deleted + this comment.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

I deleted this comment.

805. Він йде на роботу. – He + goes + to work.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Go to work – це стійкий вислiв. Перекладається як йти на роботу і використовується без артикля.

Повторимо ще раз.

He goes to work.

806. Вона хотіла б стати вчителькою. – She'd + like + to become a teacher.

Цей приклад ілюструє використання конструкцii займенник + would like – хотiв би зробити щось.

В розмовній мові часто використовуються скорочення займенник + 'd.

Become a teacher – іменник, що йде за дієсловом become, в значенні стати кимось, використовується з невизначеним артиклем.

Модальне дієслово і наступне за ним основне дієслово, не розділяються часткою to.

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

She'd like to become a teacher.

807. Це було можливо наприкінці. – It + was + possible in the end.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

Пiдмет + was або were + …

In the end – це стійкий вислiв. Перекладається як наприкінці та не вимагає після себе вказівку на якийсь об'єкт чи подію.

At the end – це стійкий вислiв. Перекладається як наприкінці чогось і вимагає після себе вказівку на якийсь об'єкт чи подію.

Повторимо ще раз.

It was possible in the end.

808. Йому потрібно знайти хорошу роботу. – He + needs + to find a good job.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Дієслова, що йдуть один за одним розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

He needs to find a good job.

809. Це здається нудним? – Does + it + seem + boring?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Does it seem boring?

810. Він ігнорує її слова? – Does + he + ignore + her words?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Does he ignore her words?

811. Я знаю це. – I + know + it.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

I know it.

812. Чому уряд оголосить надзвичайний стан у нашій країні? – Why + will + the government + declare + an emergency in our country?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

The government – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

An emergency– обчислюваний іменник в однині використовується з невизначеним артиклем, якщо вiн не є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

Why will the government declare an emergency in our country?

813. Вони були добрими до тебе? – Were + they + kind to you?

Це питальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + was або were + підмет + …

Повторимо ще раз.

Were they kind to you?

814. Це сталося з нами. – It + happened to + us.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Happened to – це стійкий вислiв дієслова з прийменником. Перекладається як відбутися з кимось.

Повторимо ще раз.

It happened to us.

815. Ви разом? – Are + you + together?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

Повторимо ще раз.

Are you together?

816. Це триватиме понад два роки? – Will + it + last for + more than two years?

Це питальне речення в простому майбутньому часі.

(Питальне слово) + will + підмет + основне дієслово + …

Last for – це стійкий вислiв. Перекладається як тривати, тривати якийсь проміжок часу.

Повторимо ще раз.

Will it last for more than two years?

817. Він часто переїдав. – He + often + overate.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Overeat – overate – overeaten – це три форми неправильного дієслова – об'їдатися, переїдати.

Often – це прислівник частоти, який ставиться перед одиночним основним дієсловом.

Повторимо ще раз.

He often overate.

818. Ти дуже тяжко працюєш. – You + work + very hard.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

You work very hard.

819. Він повернувся додому. – He + returned + home.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Return home – це стійкий вислiв. Перекладається як повертатися додому і використовується без прийменника, і без артикля.

Повторимо ще раз.

He returned home.

820. Вони займаються бізнесом? – Do + they + do business?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Do business – це стійкий вислiв. Перекладається як займатися бізнесом.

Повторимо ще раз.

Do they do business?

Рейтинг@Mail.ru