Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 3

Ричард Грант
Розмовна англійська. Експрес курс. Книга 3

Прості часи

Отже, продовжуємо наш експрес курс вивчання розмовної англійської мови. Спочатку дамо визначення кожного з простих часів, розглянемо, як утворюються різні їх форми, а потім будемо практикуватися в їх застосуванні.

Простий теперішній час

Простий теперішній час описує дію в широкому розумінні слова. Використовуючи цей час, люди розповідають про свої звички та про інші регулярні дії та речі, які завжди правдиві. Цей час означає дію, яка відбувається зазвичай, регулярно. З цим часом часто використовуються прислівники невизначеного часу та спеціальні словосполучення: usually, sometimes, seldom, always, every day, every morning, on Sundays, twice a week.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

We live in a huge industrial city. – Ми живемо в величезному промисловому місті.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово do або does з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Joanne does not spend much time on the Internet. – Джоан не проводить багато часу в інтернеті.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово do або does + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Do you get together with your relatives? – Ви зустрічаєтеся зі своїми родичами?

Якщо підмет виражений займенником he, she, it або іменником в однині, то в стверджувальній формі до основного дієслова додається закінчення -s, або -es.

Допоміжне дієслово do використовується з підметом, вираженим іменником у множині, або займенниками I, you, we, they.

Допоміжне дієслово does використовується з підметом, вираженим іменником в однині, або займенниками he, she, it.

Допоміжні дієслова українською мовою не перекладаються.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення don't/doesn't замість do not/does not.

Особливе місце в англійській мові займає дієслово to be. Це дієслово змінюється за особами та числами. Розглянемо простий теперішній час.

З займенником I використовується am.

З займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується is.

З займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині, використовується are.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I am at work. – Я на роботі.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He is not an engineer. – Він не інженер.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Are you curious? – Ти цікавий?

В розмовній мові, в стверджувальнiй формі часто використовуються скорочення I'm, he’s, she’s, it's, you’re, we’re, they’re замість I am, he is, she is, it is, you are, we are, they are.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I'm not, he isn't, she isn't, it isn't, you aren't, we aren't, they aren't замість I am not, he is not, she is not, it is not, you are not, we are not, they are not.

Також слід звернути увагу на дієслово to have.

У стверджувальнiй формі простого теперішнього часу з займенниками he, she, it і з відповідними їм іменниками в однині, використовується has.

I have a dog. – У мене є собака.

She has a dog. – У неї є собака.

Простий минулий час

Простий минулий час описує дію, яка відбувалася або відбулася в минулому в певний час. Також його використовують, коли запитують про час дії. З цим часом часто використовуються такі обставини часу: yesterday, the day before yesterday, last week, last month, last year, last time, two days ago, two years ago, in 1993.

Структура стверджувального речення:

підмет + основне дієслово із закінченням -ed, або друга форма неправильного дієслова + другорядні члени речення

They returned home late at night. – Вони повернулися додому пізно вночі.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово did з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

He did not go to the cinema yesterday. – Вiн вчора не ходив у кіно.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово did + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you eat lots of shrimps at the party? – Ти їв багато креветок на вечірці?

Допоміжне дієслово did на українську мову не перекладається.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовується скорочення didn't замість did not.

У простому минулому часі дієслово to be з займенниками I, he, she, it і з відповідними їм іменниками в однинi, переходить в was, а з займенниками you, we, they і з відповідними їм іменниками в множині переходить в were.

Структура стверджувального речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be + другорядні члени речення

I was at drugstore. – Я була в аптеці.

Структура заперечного речення:

підмет + потрібна форма дієслова to be з запереченням not + другорядні члени речення

He was not at school yesterday. – Він не був у школі вчора.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + потрібна форма дієслова to be + підмет + другорядні члени речення

Were your parents happy in their youth? – Твої батьки були щасливі в молодості?

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення wasn't, weren't замість was not, were not.

Простий майбутній час

Простий майбутній час описує дію, яка відбудеться після теперішнього часу, в найближчому чи віддаленому майбутньому. З цим часом часто використовуються наступні обставини часу tomorrow, the day after tomorrow, tonight, next day, next week, next month, next year, in five days, in five hours.

Структура стверджувального речення:

підмет + допоміжне дієслово will + основне дієслово + другорядні члени речення

I will go to Madrid tomorrow. – Я завтра поїду в Мадрид.

Структура заперечного речення:

підмет + допоміжне дієслово will з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

I will not be at home tomorrow. – Завтра мене не буде вдома.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + допоміжне дієслово will + підмет + основне дієслово + другорядні члени речення

Will you call Jenny tomorrow evening? – Ти подзвониш Дженні завтра ввечері?

Допоміжне дієслово will українською мовою не перекладається.

В розмовній мові, в стверджувальних реченнях в майбутньому часі часто використовуються скорочення I'll, he'll, she'll, it'll, you'll, we 'll, they'll замість I will, he will, she will, it will, you will, we will, they will.

В розмовній мові, в заперечнiй формі часто використовуються скорочення I won't, he won't, she won't, it won't, you won't , we won't, they won't замість I will not, he will not, she will not, it will not, you will not, we will not, they will not.

Простий майбутній час в минулому

Простий майбутній час в минулому використовується для опису події в майбутньому, з позицій минулого.

Структура стверджувального речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

I wondered if he would come next day. – Я поцiкавився, чи прийде він наступного дня.

Структура заперечного речення:

фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would з запереченням not + основне дієслово + другорядні члени речення

Jane said she would not meet with him. – Джейн сказала, що не буде зустрічатися з ним.

Структура питального речення:

питальне слово, якщо необхідно + фраза в простому минулому часі + підмет + допоміжне дієслово would + основне дієслово + другорядні члени речення

Did you think he would go to New York? – Ти думав він поїде в Нью-Йорк?

При використаннi простого майбутнього часу в минулому, в реченнях можуть відбуватися деякі зміни. А саме:

this – that, these – those, here – there, today – that day, tomorrow – next day, next year – following year.

Ми розглянули всі часи, що входять до групи невизначених. Перед переходом до практики я рекомендую Вам ще раз пропрацювати теоретичну частину.

Починаємо практичні заняття.

Частина 21

401. Кожен захищатиме цих тварин. – Everyone + will + protect + these animals.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Everyone will protect these animals.

402. Я проспав. – I + overslept.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Oversleep – overslept – overslept – це три форми неправильного дієслова – проспати; заспатися.

 

Повторимо ще раз.

I overslept.

403. Я знаю це слово. – I + know + this word.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

I know this word.

404. Він одружиться з нею. – He'll + marry + her.

Це стверджувальне речення в простому майбутньому часі.

Підмет + will + основне дієслово + …

Marry – перекладається як одружуватися (на будь-кому); виходити заміж (за будь-кого) і не потребує жодних прийменникiв.

Повторимо ще раз.

He'll marry her.

405. Нарешті вони зустрілися. – They + met + at last.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Meet – met – met – це три форми неправильного дієслова – зустрічатися, бачитися.

At last – перекладається як нарешті, зрештою.

Повторимо ще раз.

They met at last.

406. Його син у зоопарку. – His son + is + in the zoo.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

Підмет + am або is або are + …

In the zoo – іменник, що вказує на місце розташування об'єкта і наступний після дієслова to be, використовується з означеним артиклем.

Повторимо ще раз.

His son is in the zoo.

407. Які нові ідеї були справді цікавими? – What new ideas + were + really interesting?

Це питальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + was або were + підмет + …

Повторимо ще раз.

What new ideas were really interesting?

408. Мій бос не бачить її. – My boss + doesn't + see + her.

Це заперечне речення в простому теперішньому часі.

Підмет + do not або does not = don’t або doesn’t + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

My boss doesn't see her.

409. Вони підтримують це рішення? – Do + they + support + this decision?

Це питальне речення в простому теперішньому часі.

(Питальне слово) + do або does + підмет + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

Do they support this decision?

410. Вона не заперечуватиме цього факту. – She + won't + deny + this fact.

Це заперечне речення в простому майбутньому часі.

Підмет + will not = won’t + основне дієслово + …

Повторимо ще раз.

She won't deny this fact.

411. Мені потрібна ваша порада. – I + need + your advice.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Повторимо ще раз.

I need your advice.

412. Він знову зателефонував їй. – He + called + her again.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Повторимо ще раз.

He called her again.

413. Проблема велика? – Is + the problem + big?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

The problem – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

Is the problem big?

414. Мені дійсно потрібно це знати. – I + really + need + to know it.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі.

Пiдмет + основне дієслово (із закінченням -s або -es для третьої особи) + …

Дієслова, що йдуть один за одним, розділяються часткою to.

Повторимо ще раз.

I really need to know it.

415. Вона має машину. – She + has + a car.

Це стверджувальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to have.

Пiдмет + have або has для третьої особи + …

A car – iменник, наступний після конструкції I/you/we/they have, he/she/it has, використовується з невизначеним артиклем.

Повторимо ще раз.

She has a car.

416. Я знаю, їм це подобається. – I + know + they + like + it.

Це складносурядне речення, що складається з двох стверджувальних частин.

Повторимо ще раз.

I know they like it.

417. Він підрахував витрати. – He + calculated + the costs.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

The costs – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

He calculated the costs.

418. Результат дуже хороший? – Is + the result + very good?

Це питальне речення в простому теперішньому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + am або is або are + підмет + …

The result – використовується з означеним артиклем, тому що є певним за ситуацією.

Повторимо ще раз.

Is the result very good?

419. Її батьки дозволили їй туди піти. – Her parents + let + her go there.

Це стверджувальне речення в простому минулому часі.

Пiдмет + основне дієслово із закінченням -ed (або друга форма неправильного дієслова) + …

Let – let – let – це три форми неправильного дієслова – дозволяти (кому-небудь).

У зв'язці дієслово + займенник + дієслово, друге дієслово використовується без частки to. Не можна сказати let her to go.

Повторимо ще раз.

Her parents let her go there.

420. Це було малоймовірно? – Was + it + unlikely?

Це питальне речення в простому минулому часі з дієсловом to be.

(Питальне слово) + was або were + підмет + …

Повторимо ще раз.

Was it unlikely?

Рейтинг@Mail.ru