Англійська мова. Теорія і практика. Різниця у вживанні близьких за значенням англійських слів

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Різниця у вживанні близьких за значенням англійських слів

Різниця між Hello, Hi, Hey

Hello, Hi, Hey – означають – вітання.

Hello

Hello – формальний варіант привітання – означає – здрастуйте. Часто використовують при відповіді на телефонний дзвінок.

Hello Dmitry! Nice to meet you. – Здрастуйте, Дмитре! Приємно з вами познайомитися.

Hello! Are listening to me? – Гей! Ти мене слухаєш?

Hi

Hi – повсякденний варіант привітання, має нейтральний відтінок ввічливості – означає – привіт.

Hi, Mom. Just calling to say I love you. – Привіт, Мам. Просто дзвоню, щоб сказати, що я люблю тебе.

Hi, Anya. I'd like to be your new friend. – Привіт, Аня. Я хотів би бути вашим новим другом.

Hey

Hey – неформальний або "молодіжний" варіант привітання – означає – здорово, салют.

Hey! Where are you going? – Здорово! Куди йдеш?

Hey. I need to speak with you. – Привіт. Менi потрiбно поговорити з тобою.

Різниця між Rock i Stone

Rock i Stone – мають значення камінь.

Rock

Rock – використовуємо, коли говоримо про скелю, мис, рiг – велике природнє утворення твердої породи, що складається з мінералів.

Stone

Stone – використовуємо, коли говоримо про камінь будь-якого розміру (наприклад, галька на пляжі), який колись був частиною скелі.

Різниця між A lot of/Lots of, A lot

A lot of/Lots of, A lot – мають значення дуже багато, дуже часто.

A lot of/Lots of

A lot of/Lots of – кількісні займенники – означають велику кількість людей або речей. Ці займенники використовуються з обчислюваними і незліченними іменниками.

A lot of people went to the game. – Багато людей пішли на гру.

Lots of people went to the game. – Багато людей пішли на гру.

A lot of snow falls in winter. – Взимку випадає багато снігу.

Lots of snow falls in winter. – Взимку випадає багато снігу.

A lot

A lot – прислівник – означає дуже часто або дуже багато.

I like basketball a lot. – Мені дуже подобається баскетбол.

I don't go there a lot anymore. – Я більше не ходжу там часто.

Різниця між Cry, Shout, Yell, Scream

Cry, Shout, Yell, Scream – мають значення кричати, голосно говорити, плакати.

Cry

Cry – означає просто голосно говорити, кричати (неагресивний крик), плакати. Найчастіше це крик від переляку або подиву, і рідше радості.

“Is he weeping for a red rose?” they cried. – «Він плаче через червону троянду?», закричали вони (від подиву).

There was clearly nothing to do but sit down and cry. – Було не ясно, що ж робити, окрім як сісти і плакати.

Shout

Shout – більш емоційний, іноді доброзичливий крик, або ж невелика агресивна манера розмови, гучний тон голосу з почуттям домінування або власної гідності.

“Grandma, call the police” I shouted. – «Бабуся, подзвони в поліцію», крикнув я.

“I’m innocent” he shouted. – «Я не винен», крикнул він (трохи агресивна манера розмови).

Yell

Yell – досить емоційний і агресивний гучний крик, найчастіше викликаний роздратуванням або просто неприязню.

“Nonsense!” she yelled. – «Нісенітниця!» крикнула вона (дуже емоційний, агресивний крик).

“Help! I can’t get out of here!” yelled the engineer. – « Допоможіть! Я не можу звідси вибратися!», кричав інженер (емоційний, неагресивний, а скоріше панічний крик).

Scream

Scream – це найгучніший крик, викликаний жахом, страхом, ненавистю тощо. Найчастіше це неконтрольований або відчайдушний крик.

They screamed at the cops. – Вони кричали на поліцейських.

I was awoken by a scream. It was a scream I will never forget. – Я прокинувся від крику. Цей крик я ніколи не забуду.

Різниця між Cry i Weep

Cry i Weep – мають значення плакати, ридати.

Cry

Cry – означає голосно плакати. Найчастіше використовується в повсякденній мові і має узагальнене значення, тобто він може просто означати процес сильного переживання.

Кілька прикладів, де може бути використане тільки дієслово cry:

to cry for someone – плакати і кликати кого-небудь

to cry with pain – плакати від болю

The little child was crying with pain. – Дитина плакала від болю.

Weep

Weep – означає тихий або стриманий плач зі сльозами на очах.

Кілька прикладів, де може бути використане тільки дієслово weep:

to weep with rage – плакати від люті

to weep for joy – плакати від радості

A good actor can weep real tears. – Хороший актор може плакати справжніми (правдоподібними) сльозами.

Real men don’t cry, they weep. – Справжні чоловіки не плачуть, вони тихо проливають сльози.

Різниця між Aim, Goal, Objective, Target, Purpose

Aim, Goal, Objective, Target, Purpose – мають значення мета, завдання, орієнтир.

Aim

Aim – означає орієнтир, неясна і кінцева мета, яка складається з дрібних цілей (goals).

His aim was to improve productivity in the company. – Його метою було підвищити продуктивність праці в компанії (поставивши перед собою підціли goals).

The aim of this project is to help patients to be more independent. – Метою цього проекту є допомогти пацієнтам стати більш незалежними.

Goal

Goal – означає щось, що ставлять перед собою в житті або кар'єрі і сподіваються, прагнуть досягти. Це вузьконаправлена, конкретна і ясна мета.

The president had the goal of being re-elected. – Президент поставив (собі) мету бути переобраним.

Our goal is to provide a good standard of medical care. – Наша мета забезпечити високий рівень обслуговування.

Objective

Objective (або Object) – означає завдання. В основі її лежить загальна мета, яку планується досягти.

My ultimate aim is to lose some weight. – Моя кінцева мета скинути вагу.

The team has been successful in achieving objectives. – Команда домоглася успіху в досягненні (поставлених) завдань.

Target

Target – означає фізичну, матеріальну мету або місце (область), де необхідно виконати ряд завдань для досягнення своєї мети.

My current target is to hike five miles today. – Моя поточна мета на сьогодні – п'ятимильний похід.

We are setting a target of 3,000 new members. – Наша мета 3 тисячі нових учасників./Наша мета довести число учасників до 3 тисяч.

Purpose

Purpose – означає мету, а точніше причину по якій хтось щось робить або причину по якій що-небудь існує.

What is the purpose of your visit? – Яка мета (причина) вашого візиту?

The purpose of this robot is to serve people. – Мета цього робота – служити людям.

Різниця між Seek, Search, Look for

Seek, Search, Look for – мають значення шукати, розшукувати, обшукувати.

Seek

Seek – має формальне значення і використовується, коли хочуть знайти конкретну річ, але значно частіше його вживають, коли хочуть знайти щось нематеріальне (наприклад, знайти відповідь, славу …):

“Are you seeking jobs?” she asked. – «Ви шукаєте роботу?», запитала вона.

I’m seeking nobody’s advice. – Я не шукаю нічиїх порад./Мені не потрібні нічиї поради.

Hundreds of people are seeking help from God. – Сотні людей звертаються за допомогою до Бога.

Search

Search – означає з особливою ретельністю шукати, обшукувати що-небудь або кого-небудь.

They searched my car. – Вони обшукали мою машину.

I’ve searched my house from top to bottom. – Я обнишпорив весь будинок зверху донизу.

Look for

Look for – використовують, коли хочуть знайти щось (або когось) втрачене або в разі якщо терміново потребують цього.

What are you looking for? – Що ви шукайте?

I’m looking for my pen in the drawer. – Я шукаю в ящику свою ручку.

Різниця між Another, Other(s), The other(s)

Another, Other(s), The other(s) – мають значення інший, інші, ще один, що залишилися.

Another

Another – використовується тільки з обчислюваними іменниками в однині і означає iнший, в сенсі ще один схожий з необмеженого числа варіантів.

I broke my knife. Please bring me another knife. – Я зламав свій ніж. Принеси, будь ласка, ще один (такий же) ніж.

Can I have another chair? – Можна я візьму інший (схожий/такий же) стілець?

I don’t like this car. Show me another. – Мені не подобається цей автомобіль. Покажіть мені інший.

Other i Others

Other i others – вживаються з обчислюваними і незліченними іменниками у множині і означають інший, інші. Мається на увазі, що інші вибираються з невизначеного числа об'єктів/речей, з необмеженої безлічі.

 

Коли пiсля займенника other не ставиться іменник, то до нього додається буква -s.

Take other books. – Візьми інші книги.

Take others. – Візьми інші.

She has other interests. – У неї інші інтереси.

You have interests and she has others. – У тебе одні інтереси, а у неї інші.

The other

The other – означає iнший, один з двох-трьох. Дане словосполучення використовують тільки тоді, коли зрозуміло, що об'єктів тільки два або (набагато рідше) три. Воно може ставитися перед іменниками, займенником one або вживатися самостійно (додаючи закінчення -s, тим самим стаючи схожим на the others, але тільки зовні).

Where is the other glove? – А де інша рукавичка? (одна з двох)

One of these cars is mine, the other is my sister’s. – Одна з цих машин моя, інша – моєї сестри.

Не is waiting for us on the other side. – Він чекає нас на іншій стороні.

I have three students in my class. One my student is Japanese, another student is Mexican and the other is Canadian. – У моєму класі три студенти. Один студент японець, інший студент мексиканець і останній (третій, який залишився з даної групи) канадець.

The others

The others – означає інші, якi залишилися з конкретної даної групи. Вживається з іменниками у множині і коли ясно, що інші – це частина якоїсь групи об'єктів/речей, якоїсь множини.

Those trees are oaks; the others are pines. – Ось ті дерева – дуби, всі інші – сосни.

There were three books on my table. One is here. Where are the others? – На столі лежало три книги. Одна тут. Де інші (інші з трьох/з даної групи книг)?

1  2  3  4  5  6  7  8 
Рейтинг@Mail.ru