Англійська мова. Теорія і практика. Прийменник

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Прийменник

Прийменник – це службова частина мови, що відображає просторові, тимчасові, причинні або інші види відносин між двома значущими словами.

Форми прийменників

Прийменники діляться прості (simple), похідні (derived), складні (compound) i складові/фразові (composite/phrasal).

Простi

aboard – на борту

about – кругом, навколо, десь на, в межах, о , відносно

above – більш, понад, вище

absent – (амер.) без, за відсутності

across – через, крізь, по той бік

afore – вперед

after – за, після, по, позаду

against – проти, в, о, на, до

along – вздовж, по

amid/amidst – серед, посеред, між

among/amongst – між, посеред

around – навколо, по, за, близько

as – в якості, як

aside – осторонь, в сторону

aslant – поперек

astride – верхи на, по обидва боки, на шляху

at – у, близько, в, на

athwart – поперек, через, всупереч, проти

atop – на, поверх, над

bar – виключаючи, за винятком, крім

before – перед, до, в

behind – позаду, за, після

below – нижче, під

beneath – під, нижче

beside – поруч, поблизу, близько, нижче

besides – крім

between/betwixt – поміж

beyond – по той бік, за, поза, пізніше, понад, вище

but – крім, за винятком

by – у, близько, повз, уздовж, через, до, на

circa – приблизно, близько

despite – незважаючи на

down – вниз, з, за течією, вниз по, вздовж по, по, нижче, через, крізь

except – виключаючи, крім

for – на, в, протягом дня, за, заради, для, по відношенню, щодо, замість

from – від, із, по, через, у

given – за умови

in – в, на, протягом, за, через, у

inside – всередині, всередину, з внутрішньої сторони, на внутрішній стороні

into – в, на

like – так; як що-небудь; подібно до чого-небудь

mid (вiд "amid") – між, посеред, серед

minus – без, мінус

near – близько, біля, до

neath – під, нижче

next – поруч, близько

notwithstanding – незважаючи на, всупереч

of – о, у, від

off – від

on – на, у, після, в

opposite – проти, навпаки

out – поза

outside – поза, за межами

over – над, через, за, по, понад, більше, у

pace – з дозволу

per – за, за допомогою, через, згідно, з розрахунку на, в

plus – плюс, с

post – після

pro – для, заради, за

qua – як, в якості

round – навколо, по

save – крім, виключаючи

since – з (деякого часу), після

than – ніж

through – через, крізь, по, через посередництво, з, від, в продовження, протягом, включно

till – до

times – на

to – в, на, до, без

toward/towards – до, на, з тим щоб, по відношенню до, близько, майже

under – під, нижче, при

underneath – під

unlike – на відміну від

until – до

up – вгору, по

versus (скороченно “vs”) – проти, в порівнянні з (чим-небудь), на відміну від (чого- небудь), по відношенню до (чого- небудь)

via – через

vice – натомість, замість

with – з, в, від

without – поза, без, за, не зробивши чого-небудь

Похідні – походять від слів інших частин мови

barring – виключаючи, за винятком, крім

concerning – щодо

considering – враховуючи, беручи до уваги

depending – залежно

during – протягом, в продовження, під час

granted – за умови

excepting – за винятком, виключаючи

excluding – за винятком

failing – через брак, у разі відсутності

following – після, слідом за

including – включаючи, в тому числі

past – за, після, повз, понад, вище

pending – в продовження, протягом, до, аж

regarding – відносно

Складні – включають в себе кілька компонентів

alongside – близько, поруч, у

onto – на, в

outside – поза, за межами, за винятком

throughout – через, по всій площі, довжині, на всьому протязі

upon – на, у, після, в

wherewith – чим, за допомогою якого

within – всередині, всередину, в межах, не далі, не пізніше ніж

Складові або фразові – являють собою словосполучення

according to – згідно

ahead of – до, напередодні

apart from – незважаючи на

as far as – до

as for – що стосується

as of – з, починаючи з; на день, на дату; на момент, від (такого-то числа)

as per – згідно

as regards – що стосується, щодо

aside from – крім, за винятком

as well as – крім, поряд

away from – від, за відсутності

because of – ради

by force of – в силу

by means of – посередництвом

by virtue of – в силу, на підставі

close to – поруч з

contrary to – проти, всупереч

due to – завдяки, в силу, через

except for – крім

far from – далеко вiд

for the sake of – заради

in accordance with – відповідно до

in addition to – на додаток, крім

in case of – у разі

in connection with – у зв'язку із

in consequence of – внаслідок, в результаті

in front of – попереду

in spite of – незважаючи на

in the back of – ззаду, позаду

in the course of – впродовж

in the event of – у разі, якщо

in the middle of – посередині

in to (into) – в, на

inside of – за (який-небудь час), протягом

instead of – замість

in view of – через

near to/next to – поруч, поблизу

next to – поруч, поблизу

on account of – через, внаслідок

on to (onto) – на

on top of – на вершині, нагорі

opposite to – проти

out of – з, зсередини, зовні, за межами

outside of – поза, крім

owing to – з-за, завдяки

thanks to – дякувати

up to – аж до, на рівні

with regard to – відносно, по відношенню

with respect to – відносно, по відношенню

Граматичне значення прийменників

Якщо в української мові відносини між двома значущими словами часто виражаються за допомогою відмінків, то в англійській мові цю роль беруть на себе прийменники.

В цьому випадку самі прийменники не переводяться, а відповідний іменник ставиться в потрібному відмінку:

– of – кого? чого? – родовий відмінок:

The name of your pet must be short. – Ім'я вашого вихованця має бути коротким.

This is the hat of Mr. Brown. – Це капелюх містера Брауна.

The walls of my house are made of pine tree. – Стіни мого будинку зроблені з сосни.

– to – кому? чому? – давальний відмінок:

Send it to my secretary immediately. – Негайно відправте це моєму секретарю.

You should give such a difficult task to a more experienced specialist. – Ви повинні дати таке складне завдання більш досвідченому фахівцеві.

– by – ким? чим? – агентивний орудний відмінок.

Іменник з прийменником by використовується для опису діючої особи або сили – що робить якусь дію:

This birdhouse was made by my dad. – Ця шпаківня була зроблена моїм татом.

This book is written by a famous journalist. – Ця книга написана відомим журналістом.

Our plane was hit by a lightning. – У наш літак влучила блискавка.

– with – чим? – інструментальний орудний відмінок.

Іменник з прийменником with характеризує інструмент дії, щось, чим було що-небудь зроблено:

Such toys are cut with a knife. – Такі іграшки вирізують ножем.

 

– about – про кого? про що? – прийменниковий відмінок:

Jonathan likes stories about spies. – Джонатану подобаються історії про шпигунів.

Tell us more about sea, what is it like? – Розкажи нам побільше про море – як воно виглядає?

– Походження, матеріал або джерело:

A lawyer from London. – Адвокат з Лондона.

A table made of glass. – Стіл зі скла.

– Об'єктне відношення (на що спрямована дія):

shout at somebody – кричати на когось

work on the new album – працювати над новим альбомом

– Ставлення до сфери діяльності:

But I am terrible in tennis! – Але я жахливо граю в теніс!

– Відношення взаємозв'язку:

to take part in the contest – взяти участь у змаганні

– Значення відносності:

He is very smart for a kid. – Він дуже кмітливий для дитини.

– Відношення подібності:

You are like me. – Ти схожий на мене.

– Відношення відокремленості:

to tell something from something – відрізнити що-небудь від чого-небудь

Рейтинг@Mail.ru