Англійська мова. Теорія і практика. Модальні дієслова

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Модальні дієслова

Модальні дієслова – can, could, must, have to, have got to, may, might, should, ought to, be to, need, dare – дієслова, які виражають не дію (стан), a ставлення до нього: можливість, необхідність або здатність здійснення дії, її ймовірність.

I must go home. – Я повинен йти додому.

Саn you swim? – Ви вмієте плавати?

Маy I sit down? – Можна мені сісти?

Модальні дієслова – Can/Could

Модальне дієслово can має такі форми:

Present Indefinite – Past Indefinite

Розмовне речення

I can swim. – I could swim. – Я вмію плавати. – Я вмів плавати.

Заперечне речення

I cannot (can’t) swim. – I could not (couldn’t) swim. – Я не вмію плавати. – Я не вмів плавати.

Питальне речення

Can I swim? – Could I swim? – Вмію я плавати? – Умів я плавати?

Модальне дієслово cаn/could вживається:

1. Для вираження фізичної або розумової здатності, вміння, можливості вчинити дію в сьогоденні (саn) або в минулому (сould):

You can drive a car, can’t you? – Ви ж вмієте водити машину?

I cоuldn’t cоmе earlier, I had a music lesson. – Я не міг прийти раніше, y мене був урок музики.

У майбутньому часі замість дієслова can вживається словосполучення to be able + інфінітив:

In two уеars hе will be able to speak English pеrfеctly well. – Через два роки він зможе непогано говорити англійською.

Якщо словосполучення to be able + інфінітив вживається в сьогоденні або в минулому часі замість сап/соuld, воно передає значення фізичної неможливості вчинення дії, але не невміння.

Порівняйте:

I can’t ski. – Я не вмiю кататися на лижах

I am not able to ski today, I’ve hurt my leg. – Я не можу (не в змозі) кататися на лижах сьогодні, я пошкодив ногу.

2. У розмовній мові для вираження фамільярного прохання, дозволу або заборони:

Can’t you keep quiet? – Ти не можеш трошки помовчати?

Уоu сan't plау fооtbаll here. – Здесь нельзя играть в футбол.

3. У заперечній і питальній формі для вираження малої ймовірності, а також досади, здивування:

It can’t be true! – Не може бути!

She can’t have said it. – Вона не могла цього сказати.

Can he have left after all? – Невже він поїхав-таки?

4. Словосполучення cannot + інфінітив перекладається на українську мову як не можна не, не можу не:

I cannot but agree with you. – Не можна не погодитися з вами.

One cannot but admit … – Не можна не визнати …

5. У поєднанні з дієсловами почуття і сприйняття для додання відтінку зусилля у виконанні дії, вираженої смисловим дієсловом. В цьому значенні дієслово can/cоuld на українську мову не перекладається:

Can you see that house? – Бачите цей будинок?

Can you hear that strange noise? – Ви чуєте цей дивний шум?

6. Форма could (not) як форма минулого часу умовного способу позначає ввічливе прохання, ставлячись як до теперішнього, так і до минулого часу:

Could you give me some milk? – Ви не могли б дати мені молока?

Couldn’t you find the last copy of the ‘Guardian’ for me? – Ви не могли б знайти для мене останній номер "Гардіан"?

I wonder if you could possibly answer a personal question? – Цікаво чи не погодитеся ви відповісти на особисте питання?

7. При вживанні в сьогоденні або майбутньому часі could перекладається як міг би.

I could do it now. – Я міг би це зробити зараз.

I could do it tomorrow. – Я міг би це зробити завтра.

Could you do it for us? – Ти міг би це зробити для нас?

8. Конструкція can/could + be + 3-я форма дієслова вказує на можливість (або неможливість) здійснення чогось в сьогоденні або минулому часі.

It can be done. – Це може бути зроблено.

This mistake can be corrected. – Ця помилка може бути виправлена.

It can’t be changed. – Це не може бути змінено.

They could be paid very big money. – Їм могли платити дуже великі гроші.

When can it be done? – Коли це може бути зроблено?

9. Конструкція can/could + have + 3-я форма дієслова вказує на дію, яка не відбулася в минулому.

She can/could have lost her purse in the store. – Вона могла загубити свій гаманець в магазині. (але не загубила)

He can’t/couldn’t have taken the first place. – Не може бути, щоб він посів перше місце. (він не зайняв перше місце)

10. Конструкція can/could + have + been + 3-я форма дієслова вказує на дію, яка не відбулася в минулому в пасивному стані.

It can/could have been done. – Це могло б бути зроблено. (але не було зроблено)

It can’t/couldn’t have been done. – Не може бути, що це могло б бути зроблено. (це i не було зроблено)

Вправа 1

Перекладіть на англійську мову, вживаючи модальне дієслово can (could).

1. Майк вміє дуже швидко бігати. 2. Його сестра вміє добре готувати. 3. Я вмію говорити по-англійськи. 4. Чи не могли б ви мені допомогти? 5. Вони розуміють французьку мову. 6. Я вмію співати, але не вмію танцювати. 7. Мій тато не вміє говорити по-німецьки. 8. Я не можу перевести це речення. 9. Катя вміє добре говорити по-англійськи. 10. Ви не можете почекати до завтрашнього ранку? – Я-то можу, так моя зубна біль не може. 11. Ти вмієш говорити по-французьки? 12. Ніхто не міг мені допомогти. 13. Мій брат може прийти і допомогти вам працювати в саду. 14. Чи можна мені взяти ваш олівець на хвилинку? 15. Моя сестра не вміє кататися на ковзанах. 16. Де тут можна купити хліб? 17. Ви вмієте говорити по-іспанськи?

Вправа 2

Перекладіть на англійську мову, вживаючи модальне дієслово can (could).

1. Її бабуся дуже добре вміє в'язати. 2. Ти можеш переплисти цю річку? 3. Твоя бабуся вміла танцювати, коли була молода? – Так, вона і зараз вміє. 4. Ваш брат може допомогти мені з математикою? 5. Я можу відповісти на питання. Вони дуже легкі. 6. Я не можу випити це молоко. 7. Я вмію користуватися комп'ютером. 8. Його маленька сестра вже вміє ходити. 9. Ця поїздка для мене дуже дорога. Я не можу дозволити її собі. 10. Вона не може вас зрозуміти. 11. Діти не можуть нести цей ящик: він занадто важкий. 12. Вона вміє друкувати на машинці. Вона вміє чудово вести розмову по телефону. Вона сподівається, що зможе знайти роботу, яку шукає. 13. Ти вмів плавати в минулому році? 14. Мій друг не може прийти вчасно. 15. Ви могли б зайти до мене в наступну п'ятницю? – Вибачте не можу. 16. У минулому році я не вмів кататися на лижах, а зараз вмію. 17. Ця старенька не може спати вночі. 18. Ви можете мені сказати, як дістатися до вокзалу?

Увага!

То be able to є еквівалентом дієслова can.

Не is able to do it. – Він (може, в змозі) зробити це.

Не was able to do it yesterday. – Він міг зробити це вчора.

He will be able to do it tomorrow. – Він зможе зробити це завтра.

He has been able to swim since childhood. – Він вміє плавати з дитинства.

Вправа 3

Перекладіть на англійську мову, вживаючи to be able to.

1. Вона не зможе вчасно дістатися до аеропорту. 2. Ти зможеш відправити йому електронну пошту сьогодні ввечері? 3. Вони якийсь час не зможуть дивитися телевізор: з ним щось трапилося. 4. Боюся, що він не зможе допомогти мені переїхати в мій новий будинок на наступному тижні. 5. Ти зможеш зробити цю роботу завтра? 6. Я думаю, вона не зможе вирішити цю задачу. 7. Завтра я буду вільний і зможу допомогти тобі. 8. Ми зможемо поїхати в Нью-Йорк в майбутньому році? 9. Ти зможеш полагодити мій магнітофон? 10. Вчора я не зміг побачити директора, так як він був на конференції, але сьогодні після роботи я зможу це зробити. 11. Він радий, що зміг вчасно закінчити завдання.

Вправа 4

Перепишіть наступні речення, додаючи слова, дані в дужках. Замініть модальне дієслово can (could) виразом to be able to, де це необхідно.

1. They can (never) appreciate your kindness. 2. I was sure you could translate that article (after you had translated so many texts on physics). 3. You can go to the country (when you have passed your last exam). 4. We can pass to the next exercise (when we have done this one). 5. I can give you my book for a couple of days (after I have read it). 6. He can ski (since childhood). 7. We knew that she could swim (since childhood). 8. You cannot take part in this serious swimming competition (until you have mastered good skills). 9. I could not solve the problem (before he explained it to me).

Вправа 5

Скажіть, що, на ваш погляд, ці події не могли відбутися.

Yesterday I saw Pete in the concert hall. – You can’t have seen Pete in the concert hall yesterday.

1. The teacher allowed the boy to use a dictionary. 2. It was Mary who rewound the tape. 3. This car was bought several years ago. 4. This film has been shot in a fortnight. 5. Nick got up at seven and did his morning exercises. 6. The teacher let me take the tape home. 7. These photographs were taken in the north. 8. This book was translated into English in the 19th century. 9. It was Kate who aired the room. 10. This text was translated last Wednesday. 11. This castle was built in the 15th century. 12. There were so many pupils in the library yesterday. 13. James was given an excellent mark in history.

 

Вправа 6

Скажіть, що, на ваш погляд, ці події не могли відбутися.

This old bracelet was found in Africa. – This old bracelet can’t have been found in Africa.

1. This picture was painted by an Italian artist. 2. It was John who broke the CD player. 3. Ann was given an excellent mark for her geometry test. 4. This computer was built ten years ago. 5. I saw Ann in the library yesterday. 6. This house was built at the beginning of this century. 7. Boris was in the canteen five minutes ago. 8. This tower was built in the 9th century. 9. Robert took two bags with him. 10. This book was written by a good writer. 11. That was Ann who plugged in the tape recorder. 12. This film was made by a good director. 13. Nick has been listening to music for two hours already. 14. This play was written by a clever playwright.

Вправа 7

Перефразуйте наступні речення, вживаючи модальне дієслово can’t.

I don’t believe he is at home now. – He can’t be at home now.

1. I don’t believe that you are serious. 2. I don’t believe that they have heard the story before. 3. It is impossible that she is a traitor. 4. I don’t think that she is good at physics. 5. I can’t believe that he has made such an important discovery. 6. I can’t believe that the teacher has forgotten to correct our homework. 7. I don’t believe the work is too difficult for my friend. 8. I don’t believe Jane made such a mistake. 9. It is impossible that the cat ate all the fish. 10. I don’t believe that our papers were so poor. 11. It is impossible that you believed such a silly lie. 12. It is impossible that he has stolen the money.

Вправа 8

Перекладіть на англійську мову, вживаючи модальне дієслово can’t.

1. Не може бути, що вони зараз вдома. 2. Не може бути, що він зробив це. 3. Не може бути, що він так багато знає. 4. Не може бути, що він став доктором. 5. Не може бути, що вони зараз грають у дворі. Вже пізно. 6. Не може бути, щоб він перевів цю книгу. 7. Не може бути, що вона ще спить. Уже десять годин. 8. Не може бути, що він запізнився на потяг. 9. Не може бути, що вона обманула його. 10. Не може бути, що ви зробили таку помилку. 11. Не може бути, що вона провалилася на іспиті. 12. Не може бути, що вона зрадила мене. 13. Не може бути, щоб він кинув курити.

Вправа 9

Перекладіть на англійську мову, вживаючи модальне дієслово can.

1. Невже він хороший бігун? Він такий маленький. 2. Не може бути, що вона запізнилася на урок: вона ніколи не спізнювалася. 3. Не може бути, що вона вже закінчила школу. 4. Не може бути, що вона переплутала вулиці. 5. Не може бути, що він вчений. 6. Не може бути, щоб це була правда. 7. Не може бути, що він був ученим. 8. Невже ти розірвав мою записку? 9. Невже вона ще спить? 10. Не може бути, щоб він був в парку зараз. Вже пізно. 11. Невже вони програли? 12. Не може бути, що вона це написала. Я впевнений, що це написав хтось інший. 13. Не міг він цього сказати! 14. Не може доросла людина любити такі книги! 15. Не може бути, що вона вам це розповіла. 16. Невже було так холодно?

Вправа 10

Вставте модальне дієслово can або could. Розкрийте дужки, вживаючи потрібну форму інфінітива.

1. … you (to ask) my sister to help you? I am very busy today. 2. No, you … not (to have) another piece of cake. 3. … it (to be) seven o’clock now? 4. Our son … (to speak) Spanish and English before he was six. He is bilingual. 5. You … not (to see) her at the party. She was at home working on her English. 6. … I call my friend from your phone? 7. He … not (to forget) your request: he is very attentive to people. 8. … I (to have) the last piece of your Christmas turkey? 9. I should be very happy if you … (to visit) us in the village. 10. We … not really (to decide) where to go on holidays. We might go to Italy, or we might go to France. Last summer we visited Canada and … (to see) the Niagara Falls. 11. I don’t believe her, she … not (to forget) to bring the book. She simply did not want to bring it. 12. We don’t realize how much our computers … do. 13. He said he … (to finish) the task by Monday. 14. No, they … not (to be) twins. 15. He said we … (to use) his computer. 16. She was so tired. She … (to sleep) for a week.

Модальнi дієслова – Мay/Might

Модальне дієслово maу має наступні форми:

Present Indefinite – Past Indefinite

Розмовне речення

I may go. – I might go. – Мені можна йти. – Мені було можна йти.

Заперечне речення

I may not go. – I might not (mightn’t) go. – Мені не можна йти. – Мені не можна було йти.

Питальне речення

May I go? – Might I go? – Мені можна йти? – Мені було можна йти?

Модальне дієслово mау/might вживається:

1. Для вираження дозволу, прохання (в стверджувальній і питальній формі) і м'якого заборони (в заперечнiй формі):

Мaу I come in? – Yes, you mау. – Можна увійти? – Так, можна.

May I go out? – No, you may not. – Можна вийти? – Ні, не можна.

You may take my pen. – Ви можете взяти мою ручку.

You may not touch it. – Вам не можна це чіпати.

Форма might в питаннях висловлює ввічливе прохання:

Might I trouble you for a minute? – Можна вас потурбувати?

2. Для вираження можливості, припущення (з відтінком сумніву, невпевненості). Дієслово mау/might в даному випадку відповідає українським модальним словам можливо, може бути. Різниця між may i might в такому значенні не тимчасова, а смислова: обидва дієслова вживаються для позначення як справжньої, так і минулої дії, при цьому дієслово might позначає велику ступінь сумніву. Одночасність/передування дії передається за допомогою інфінітива (The Indefinite Infinitive – The Perfect Infinitive):

He may/might come at any moment. – Він може прийти в будь-який момент.

He may/might have come already. – Може бути, він вже прийшов.

3. Форма might з основою невизначеного і перфектного інфінітива вживається для вираження докору або зауваження:

You might be a bit more polite. – Міг би бути і трохи ввічливишим.

ou might have told me everything. – Треба було мені все сказати.

4. Дієслово may/might в поєднанні з основою інфінітива вживається в придаткових реченнях цілі після сполучникiв that, so that, in order that (для того щоб; щоб):

Jerrу has told him to meet him next morning so that they may work together. – Джеррі велів йому зустріти його наступного дня вранці, щоб разом попрацювати.

5. Дієслово might вживається в непрямій мові:

Mother said that I might play. – Мама сказала, що мені можна грати.

6. Конструкція may + have + 3-я форма дієслова вказує на можливість здійснення дії в минулому.

You may have left your umbrella in the bus. – Можливо ти забула свою парасольку в автобусі.

They may have come by plane. – Можливо вони прибули літаком.

7. Конструкція might + have + been + 3-я форма дієслова вказує на можливість здійснення дії в минулому в пасивному стані.

The painter might have been stolen. – Можливо картина була вкрадена.

Вправа 11

Перекладіть на англійську мову.

1. Можна я покличу Колю до нас? 2. Дощ перестав, і мама сказала, що ми можемо вийти на вулицю. 3. Тепер ви можете йти. 4. Можна дітям грати з ножицями? 5. Якщо ти зробив домашнє завдання, можеш йти гуляти. 6. Вони можуть здійснити подорож і морем. Це, може бути, і дешевше, але на це потрібно багато часу. 7. Не ходи в ліс один: ти можеш заблукати. 8. Можливо (може бути) це і правда. 9. Чи можна мені піти на пошту з Майком? 10. Можна мені до вас зайти? 11. Можна я візьму Петіну сумку? 12. Чи можу я дізнатися, де ви пропадали? 13. Не давайте вазу дитині: вона може розбити її. 14. Чи можна робити записи олівцем? 15. Не можна переходити вулицю по червоному сигналі. 16. Можна закрити двері?

Вправа 12

Перекладіть на англійську мову, вживаючи модальне дієслово may.

1. Може бути, це неправда. 2. Можливо, вони забудуть принести газету. 3. Може бути, він зараз лежить на траві і дивиться на хмари. 4. Можна мені увійти? 5. Не чіпай собаку: вона може вкусити тебе. 6. Може бути, він зайнятий. 7. Можливо, він уже зробив уроки. 8. Можливо, вона поміняла свої плани. 9. Чи можна, я піду гуляти? 10. Ми, може бути, поїдемо за місто в неділю. 11. Може бути, вони знають. 12. Може бути, моя сестра вже поговорила з ними. 13. Якщо твоя робота готова, можеш йти додому. 14. Він може забути про це.

Вправа 13

Перекладіть на англійську мову, вживаючи модальне дієслово may.

1. Може бути, він все ще за кордоном. 2. Можливо, вони поїхали за кордон. 3. Учитель сказав, що ми можемо йти додому. 4. Скоро може піти дощ. 5. Може бути, вона запізниться. 6. Можливо, мій брат забув подзвонити вам. 7. Доктор каже, що я вже можу купатися. 8. Тут нічого робити. Ми можемо рано піти сьогодні. 9. Може бути, він складе іспит. 10. Можливо, вона вже купила квитки. 11. Папа сказав, що ми можемо йти в кіно одні. 12. Ти сказав, що мені можна взяти твій велосипед. 13. Може бути, ми поїдемо на Темзу. 14. Може бути, бабуся спить.

Вправа 14

Перекладіть на англійську мову, вживаючи модальне дієслово may.

1. Я думав, що мені можна дивитися телевізор. 2. Якщо хочете, можете йти зараз. 3. Може бути, вона прийде завтра. 4. Може бути, діти грають у річки. 5. Якщо ти не одягнеш пальто, ти можеш захворіти. 6. Вони можуть замовити квитки по телефону. 7. Можливо, я куплю цю книгу в Торонто. 8. Можливо, вони зараз як раз обговорюють це питання. 9. Не йди з дому: мама може скоро прийти, а у неї немає ключа. 10. Мій старший брат, може бути, піде в університет після школи. 11. Можливо, вона надішле нам лист по електронній пошті. 12. Можливо, вони як раз зараз обідають. 13. Будь обережний: ти можеш впасти. 14. Вона, може бути, і володіє музичним талантом.

Вправа 15

Перефразуйте наступні речення, вживаючи модальне дієслово may.

Possibly you left your book behind. – You may have left your book behind.

1. Perhaps you left your umbrella in the bus. 2. Perhaps Henry waited for us there. 3. Perhaps he is at home, but I am not sure he is. 4. Perhaps she tried to enter the university, but failed. 5. Perhaps he went to the café to wait for us. 6. Possibly Ann returned very late last night. 7. It is possible that we studied at the same school, but I don’t remember her. 8. It is possible that you asked the wrong people, that’s why you didn’t get the right answer. 9. Perhaps it was Helen who rang you up. 10. Possibly they have seen the new play. 11. Perhaps she was proud of her knowledge, but she never showed it to her classmates. 12. Perhaps our friends will arrive here tomorrow. 13. Perhaps they came by plane. 14. Perhaps Nick has left his exercise book at home.

Вправа 16

Перефразуйте наступні речення, вживаючи модальне дієслово may.

1. Perhaps there was a chance for him to win the match. 2. Perhaps we have met before. 3. Perhaps she had a very good English teacher. 4. Perhaps my parents have gone to the museum. 5. Perhaps Peter was as capable as the old workers, but he was given no chance to show his skill. 6. Perhaps it was too cold for the children to go out. 7. Perhaps they will come home very soon: be ready. 8. It is possible that he took his children to the zoo. 9. Perhaps the question was too difficult for her. 10. Possibly they did not see us in the crowd. 11. Try this delicious drink: perhaps you will like it. 12. Perhaps Robert used a dictionary. 13. Why didn’t Nick ring us up? – It is possible that he forgot about it. 14. Possibly Mary misunderstood you. 15. It is possible that your brother has never heard about this writer.

Вправа 17

Вставте модальне дієслово may або might. Розкрийте дужки, вживаючи потрібну форму інфінітива.

1. … I (to ask) you to take off your hat? 2. She asked me if she … (to turn) on the light. 3. I am afraid it … (not to stop) raining by the morning. 4. Don’t scold her: the task … (to be) too difficult for her, that’s why she made rather many mistakes. 5. If they don’t miss the train, they … (to arrive) on time. 6. Why isn’t he here yet? What has happened? – Oh, he … (to miss) the train. 7. He … (to do) a very hard work. That’s why he looks so tired now. 8. Don’t throw out the rest of the birthday cake. He … (to want) it for dessert. 9. It’s raining cats and dogs. … I (to borrow) your umbrella, please? 10. Do you know where I left the car keys? – You … (to leave) them in the garage. 11. They don’t know where the money has gone. It … (to steal).

 

Увага!

Tо be allowed to є еквівалентом дієслова may.

We are allowed to stay at home. – Нам дозволяють залишитися вдома.

We were allowed to stay at home. – Нам дозволабо залишитися вдома.

We will be allowed to stay at home. – Нам дозволять залишитися вдома.

Вправа 18

Перекладіть на англійську мову, вживаючи вираз to be allowed to.

1. Вибачте, але тут курити забороняється. 2. Я думаю, мені не дозволять поїхати з тобою за місто. 3. Йому не дозволили курити у них в будинку. 4. Тобі дозволять піти гуляти, коли ти зробиш уроки. 5. В Англії вам дозволять водити машину, якщо вам сімнадцять років. 6. Тобі дозволяли ходити на озеро, коли ти був маленький? 7. У США вам дозволяють продовжувати водити машину навіть у віці дев'яноста років. 8. Коли мені дозволять їсти морозиво? 9. Мені дозволяють користуватися новим батьковим комп'ютером. 10. Паркування на газоні заборонено! 11. Діти вже великі. Їм дозволяють ходити в школу одним. 12. Ви не маєте права розмовляти на іспиті. 13. Йому не дозволяють купатися в цій річці. 14. Вчора їй дозволили прийти додому о десятій годині. 15. Нам не дозволяють розмовляти на уроці. 16. Тобі дозволили взяти цю книгу?

Вправа 19

Вставте модальне дієслово may (might) або вираз to be allowed to. Вставляйте to be allowed to тільки в тих випадках, де may (might) вжити не можна.

1. He … go home if he likes. 2. He asked if he … borrow my car. 3. As soon as the boy … leave the room, he smiled a happy smile and ran out to join his friends outside. 4. … I have a look at your newspaper? 5. The doctor says I am much better. I … get up for a few hours every day. 6. One day all his dreams … come true. 7. … I bring my sister to the party? 8. He asked if he … bring his sister to the party. 9. After the children had finished their homework, they … watch TV. 10. He … join the sports club as soon as he passes his medical examination. 11. Becky’s mother said that everybody … take part in the picnic. 12. If you pass your exams, you … go to the south. 13. … I borrow your car, please?

Рейтинг@Mail.ru