Англійська мова. Теорія і практика. Досконалі часи

Ричард Грант
Англійська мова. Теорія і практика. Досконалі часи

Основне значення досконалих часів – це вираз зв'язку минулої дії з справжнім часом (Рresent Реrfect) або передування дії будь-якому моменту або періоду минулого або майбутнього часу (Past Perfect i Future Perfect).

Досконалі часи зазвичай виражають наявність будь-якого результату дії, який може спостерігатися в сьогоденні, минулому або майбутньому часі.

Теперішній досконалий час – The Present Perfect Tense

Present Perfect Tense – теперішній досконалий час, описує дію, яка вже відбулася в попередній період до моменту мови, але має з цим моментом безпосередній зв'язок.

Present Perfect Tense перекладається минулим часом.

З цим часом часто вживаються слова, що позначають незакінчений період часу: today – сьогодніthis morning – сьогодні вранціthis week – на цьому тижніthis month – в цьому місяці i iншi, а також прислівники невизначеного часу: ever – коли-небудьnever – ніколиoften – частоalready – вжеyet – поки, щеjust – тільки щоlately – недавно (за останні дні, тижні), recently – недавно (за останні місяці або роки), за останній часup to now – досіseldom – рідкоonce – одного разу, колись i iншi, (більшість з них частіше вживаються в питальних і заперечних реченнях). Незакінчений відрізок часу часто позначається обставинами часу з прийменником for – протягом (for years – протягом багатьох роківfor ages – цілу вічністьfor three weeks – протягом трьох тижнів i iншi), з прийменником since – з (since Sunday – з неділіsince 10 o’clock – з 10 годинsince 1990 – з 1990 року i iншi), а також підрядним реченнєм з сполучнтком since – відтоді.

Утворювання Present Perfect Tense

Розмовне речення – Subject + have/has + verb (-ed) or verb (III) + …

I have bought a new car! – Я купив нову машину!

Заперечне речення – Subject + have/has + not + verb (-ed) or verb (III) + …

Rachel has not met David yet. – Рейчел ще не знайома з Девідом.

Питальне речення – (Question word) + have/has + subject + verb (-ed) or verb (III) + …?

Have we paid the bills this month? – Ми оплатили рахунки в цьому місяці?

Порівняйте речення:

I have bought a book today (this week, this month). – незакінчиний відрізок часу – Present Perfect

I bought a book yesterday ((last week, last month). – закінчиний відрізок часу – Past Simple

Короткі відповіді

При відповіді на питання, що передбачає відповідь так чи ні, використовуються наступні шаблони:

Have they done it? – Yes, they have. – (позитивна відповідь) – No, they have not. – (негативна відповідь)

Has he read it? – Yes, he has. – (позитивна відповідь) – No, he has not. – (негативна відповідь)

Has she bought the dress? – Yes, she has. – (позитивна відповідь) – No, she has not. – (негативна відповідь)

Різниця у вживанні have been i have gone

Have been – вказує, що ви десь побували, з'їздили – сходили і повернулися.

I have been to Spain. – Я був в Іспанії. (я вже не в Іспанії, я повернувся додому)

Have you been to the lecture? – Ти ходив на лекцію? (ти зараз не на лекції, ти вже повернувся)

Have gone – вказує, що ви кудись поїхали, пішли і ще не повернулися.

Sue has gone to London. – Сью поїхала в Лондон. (вона все ще знаходиться в Лондоні)

My neighbours have gone to Turkey for summer. – Мої сусіди поїхали до Туреччини на літо. (вони все ще знаходяться в Туреччині, літо ще не закінчилося)

Вправа 1

Розкрийте дужки, вживаючи дієслова у Present Perfect.

1. He (to finish) training. 2. Mary (to study) hard this year, so she’ll pass her exams. 3. I (not to clean) my football boots. 4. Where’s Alison? We (not to see) her since yesterday. 5. She (to score) twenty points in the match. 6. Oh no! She (to drop) the plate! 7. They (not to start) their meal. 8. Dad (not to take) a holiday since last August. 9. We (to watch) all the Champions League matches this season. 10. The garden is very green. It (to rain) a lot this month. 11. I (not to do) my homework. 12. That’s amazing! She (to run) fifteen kilometers this morning! 13. These are my favourite trousers. I (to have) them for five years. 14. He (not to win) all his matches this year. 15. She (to buy) some really nice dress!

Вправа 2

Розкрийте дужки, вживаючи дієслова у Present Perfect.

1. Tom’s my best friend. I (to know) him for three years. 2. My brother and I (not to see) any films this week. 3. Oh, no! I (to lose) my money! 4. They (to live) in Miami for two years. 5. It’s my birthday party today. I (not to invite) many people. 6. My mum (to write) shopping list. It’s on the kitchen table. 7. Jo has earache. He (to have) it since 7 o’clock. 8. He (not to wash) his hands. They’re very dirty. 9. Dad, you (to eat) my biscuit! 10. Brad (to live) in Chicago since 1998. 11. Mum’s really angry. We (not to tidy) our room! 12. I’m tired. I (to watch) three X-Files videos. 13. I can’t play with my friends this evening. I (not finish) my homework. 14. Hurry up! They (to start) the film! 15. I (not to visit) New York for three years.

Рейтинг@Mail.ru