Бабалардын жанырыгы

Бабалардын жанырыгы – Кадыр Абакиров

Скачать
Язык:
Русский
Переведено с:
Русский
Опубликовано здесь:
2020-12-02
Файл подготовлен:
2020-12-02 18:37:35
Поделиться:

Акын, жазуучу К. Абакиров бул китеби аркылуу байыркы ата-бабаларынын санжырасын кызыктуу түрдө баяндап бере алган. Анда Ырыскандан тартып, Чынгыз хан доору, Тагай бий, Төрөкочкор, Беккулу, Бүтөбай, Щоңко,Уралы, Баястан аталардын баянын кеңири түрдө жазып бере алган. Китеп ары кызыктуу, окуялуу келип, балдардын тили менен назик жазылган. Чыгарманы окуп байыркы ата-бабанын санжырасын көп жерин иликтеп билип алса болот. Автордур жомоктору, ырлары, афоризм китеби миңдеген нуска менен жарык көргөн.

Полная версия

Отрывок
Рейтинг@Mail.ru