Бала шиирлери. I китап

Джемиль КЕНДЖЕ
Бала шиирлери. I китап

Джемиль Кендже

(1896-1945)

Къырымтатар шаири Джемиль Велиля огълу Кендже 1896 сенеси Сеитлер, сонъра Къарасувбазар районы, Аблеш коюнде фукъаре къорантасында догъды. Джемильнинъ эвлерине сыкъ-сыкъ мусафирлер келе эдилер. Кичкене Джемиль оларнынъ икяелерини четчикте отурып буюк дикъкъатнен динълей. Яшы еткен сонъ Джемиль мектепке къатнап башлай. Онынъ ильки оджасы Сеит-Мурад Кефели олгъан. Мектепкте окъугъан вакъытында Джемиль эдебият дерслерине меракънен къатнай, оджасы исе онынъ эдебияткъа авеслигини корип, чокъ ярдым эте. Джемиль башлангъыч мектепни он дёрт яшында битире. Сонъра Копюрликой мектебине окъумагъа кире. Бу мектепте окъур экен, кене эдебият дерслерини буюк меракънен динълей ве мында озю де шиирчиклер язып башлай.

Бутюн омюрини яш несильге, билим ве тербие меселелерине багъышлангъан Джемиль Кендже балаларнынъ омюрини яхшы биле эди. Шунынъ ичюн олса керек, о эдебиятымызда аджайип бала шаири оларакъ мунасип ер алгъан.

Рейтинг@Mail.ru